woensdag 25 juni 2008

Vierde kaart van Elly/Fourth card from Elly

Dit is de voorlopig laatste kaart van de kaartenswap met Elly. De zomerperiodebegint nu, dus hebben we eventjes zomerstop :-)

This is the last card for now, because it is summertime, so we are having a sumerbreak.
En dit is de kaart die ik heb gemaakt voor Ely, het is een waterfall card, de technique heb ik gezien bij Dawn.

And this is the card that I made for Elly, it is a waterfall card, I saw this cte technique at Dawn's blog.

Geen opmerkingen:

They follow my blog!